Club logo  
shadow

גורים למכירה

תאריך המלטה: 09/02/18
פודל ננסי אדום
שני ההורים מרוסיה. זכר ננסי אדום נקי מ PRA אצל רעיה 0546555732

תאריך המלטה: 10/02/18
פודל בינוני

 נולדו שלושה זכרים ונקבה. שניים שחורים שני לבנים. האם בינונית האב ננסי.אצל גליה 0526998084 .

לגבי הנקבה לפנות לצביקה 0523220373


תאריך המלטה: 01/05/18
ננסיים שחורים
תאריך המלטה 17 לאפריל האם אלופה צעירה האב אלוף ישראל ואלוף בינלאומי ההורים בדוקים למחלת העיניים pra יוסף כליף 0535705757

תאריך המלטה: 03/05/18
גורי פודל טוי אדומים
האם אלופת ישראל צעירה. האב אלוף ישראל ומועמד לאליפות בינלאומית נקיים מ PRA ןפריקת ברכיים. שתי נקבות וזכר. צביקה 0523220373

תאריך המלטה: 23/05/18
גור פודל ננסי לבן
תאריך לידה 28.04.2018 נקי מ PRA אם אלופת ישראל ואלופה בינלאומית אבא יבוא מרוסיה פרטים בטל.0548014288 זויה

תאריך המלטה: 23/05/18
פודל טוי שני זכרים שחורים
נולדו ב12/05/2018 אמא אדומה אלופת ישראל ואלופה בינלאומית אבא שחור אלוף ואלוף על אמריקאי. הזיווג נעשה בחול נקיים מ PRA פרטים בטל.0548014288 זויה.

[ כל הזכויות שמורות למועדון הישראלי לפודל ]
Created by: Miron Abramson | Designed by: Oscar Roth