Club logo  
shadow

גורים למכירה

תאריך המלטה: 20/01/20
המלטה צפויה של בינוניים שחורים

הורים נקיים מ פי אר איי

האב אלוף בינלאומי יבוא מצ׳כיה

שרון 0527748089


תאריך המלטה: 25/10/19
גור ננסי שחור

זכר ננסי שחור. שני ההורים אלופים בינלאומיים. הזיווג נעשה בחול

זויה 0548014288 


[ כל הזכויות שמורות למועדון הישראלי לפודל ]
Created by: Miron Abramson | Designed by: Oscar Roth