Club logo  
shadow

גורים למכירה

תאריך המלטה: 13/04/19
שתי נקבות ננסיות אחת משמש שניה שחורה

 2 נקבות ננסיות אחת משמש שניה שחורה

אצל זויה  0548014288


תאריך המלטה: 27/04/19
שתי נקבות זעירות toy

 שתי נקבות זעירות בצבע משמש 

אצל זויה  0548014288


תאריך המלטה: 25/04/19
ארבעה זכרים ננסיים בצבע אפרסק

ההמלטה אצל רעיה גולין

0546555732 


תאריך המלטה: 27/04/19
גור טוי זכר אדום

 

 הורים נקיים ממחלת עיניים גנטית.

גור טוי אדום אצל יוסף כליף

053-5705757 טל׳

                       


תאריך המלטה: 09/06/19
זכר טוי אפור

 

 האב אלוף ישראל. האם אלופה צעירה

להתקשר למיקי 0504427421


תאריך המלטה: 23/03/19
זכר טוי לבן

גור טוי לבן. נקי ממחלת עיניים גנטית

עידו 0547886918 


תאריך המלטה: 26/06/19
גורי טוי אדומים

שתי נקבות וזכר טובים אדומים

האם מרוסיה האב מארגנטינה

נקיים ממחלות גנטיות

טטיאנה 0547597817 


[ כל הזכויות שמורות למועדון הישראלי לפודל ]
Created by: Miron Abramson | Designed by: Oscar Roth