Club logo  
shadow

גורים למכירה

תאריך המלטה: 20/01/20
המלטה צפויה של בינוניים שחורים

הורים נקיים מ פי אר איי

האב אלוף בינלאומי יבוא מצ׳כיה

שרון 0527748089


תאריך המלטה: 25/10/19
גור ננסי שחור

זכר ננסי שחור. שני ההורים אלופים בינלאומיים. הזיווג נעשה בחול

זויה 0548014288 


תאריך המלטה: 07/12/19
גור ננסי משמש

גור ננסי משמש

אצל רעיה. 0546555732 


תאריך המלטה: 25/02/20
המלטה צפויה של בינוניים שחורים וחומים

האם והאב אלופי ישראלים ומועמדים לאליפות בינלאומית. צפויים גורים שחורים וחומים. ההורים נקיים ממחלת עיניים תורשתית

לפנות לגיסלה 0544743903 


[ כל הזכויות שמורות למועדון הישראלי לפודל ]
Created by: Miron Abramson | Designed by: Oscar Roth