Club logo  
shadow

Hipdysplasia

הטבלה מכילה כלבים בעלי אגן A ו-B

הכלב(ה) בעלים מין צבע ציון
Yaguar דוד שחר  זכר  שחור 
Avivim Shakshuka Bepita ליהיא פקר  נקבה  חום 
Silva Ra-Veda פליי דימיטרי  נקבה  לבן 
Champagne D'or Zeana בולשוי מרינה  נקבה  משמש 
Genteel Farley's D Sunshine טניה ליבקינד  זכר  משמש 
Avivim Chiki B Boom Leehy Peker  נקבה  שחור 
Evronell Diamond le Grand Tatyana Ganim  זכר  שחור 
Averina Cleopatra the Queen Uri Mahler  נקבה  שחור 
Flower of Sunshine iz Volzhskoy Serenady Tanya Libkind  נקבה  משמש 
Avivim Springy Kfits Leehy Peker  זכר  חום 
Venus Aphrodita Doron Hoek  נקבה  לבן 
Kennedy Rosenthal  זכר  לבן 
לגבי כלבים שאינם מופיעים בטבלה, ניתן לברר פרטים אצל רכזת הגזע
[ כל הזכויות שמורות למועדון הישראלי לפודל ]
Created by: Miron Abramson | Designed by: Oscar Roth