Club logo  
shadow

תקנון גידול

 

המועדון הישראלי לפודל                                                   יולי 2023

תקנון גידול משלים

כללי

1.המועדון הישראלי לפודל חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות ומאגד בתוכו  את כל גזעי הפודל , בגדלים השונים כפי שמוגדר בתקן הגזע של ה-FCI.

 

2.המועדון מאמץ את נוהל הגידול של ההי"ל.

 

3.תקנון זה מהווה תקנון גידול משלים מטעם המועדון, לתקנון הגידול של הה.י.ל. ויחד יחולו על כל כלבי הפודל הרשומים בספר הגידול הישראלי בין שבעליהם חבר במועדון ובין אם לא.

 

4.המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע או לשנות מתקנון זה מעת לעת בהתאם לצורך,מתוך מגמה לקדם ולשפר את גזעי החוג  ובכפוף לתקנון החוג.

 

מקדם הגזע

5.מקדם/ת  הגזע של המועדון, ייבחר באסיפה הכללית של המועדון , יוכל להיבחר רק בוגר/ת המדרשה לכלבנות או בעל/ת השכלה כלבנית אחרת על פי תקנון גידול של הה.י.ל..

 

המלצות והוראות גידול

6.מומלץ להתייעץ עם מקדם הגזע לפני כל הרבעה.

 

7 .לא תורבע כלבה מגזע פודל ענק לפני גיל 24 חודש, ואחרי גיל 8 שנים, כלבה מגזע פודל בינוני, ננסי וזעיר לפני גיל 15 חודש, ואחרי גיל 8 שנים.

 

8.לא תמליט כלבה יותר מפעמיים במשך תקופה של 18 חודשים.

 

9. כל כלב\ה המיועד\ת להרבעה חייב\ת לעבור מבחן התאמה לגידול , להלן מה"ג.

א. במה"ג יכולים להשתתף כלבים של הגזעים זעיר-ננסי ו-בינוני מגיל 12 חודשים ומעלה , ושל פודל ענק מגיל 15 חודשים ומעלה.

   ב. מקדם הגזע יקבע תאריכים  ומקום למה"ג ויודיע לחברי המועדון. תעריפי המה"ג יקבעו  מידי שנה ע"י ועד המועדון.

   ג. מה"ג יבוצע ע"י  שופט ספציפי (או מוסמך) לגזע  בנוכחות מרכז הגזע , או אדם מטעמו.

  ד.החליט השופט לפסול את הכלב לגידול , תימסר החלטתו בכתב לבעלי הכלב\ה במועד

    המה"ג , והעתק ההחלטה יישלח לספר הגידול על ידי מקדם הגזע.

ה. כלבים שהשתתפו בתערוכה ולא נפסלו ובלבד שהיו בני למעלה מ-12  חדשים (לגבי הפודל הזעיר-ננסי-בינוני) ובני למעלה מ-15 חודש לפודל הענק ביום התערוכה, פטורים מהשתתפות במה"ג

 

10.מטרת המועדון היא לטפח גידול כלבים בריאים שאינם נגועים במחלות הגנטיות הנפוצות  בגזע (.PRA ,DM, NE, OCD, VWD ,SA ,HD,PL ) .

PRA Progressive Retinal Atrophy .

-Patellar Luxation בגזעים הקטנים בגזעים זעיר,ננסי ובינוני.

HD- Hip Dysplasia בגזע הענק. מומלץ בגזע הבינוני

SA- Sebaceous adenitis  מומלץ בגזע הענק

Osteochondrodysplasia - OCD בבינוניים

DM - Degenerative Myelopathy

NE - Neonatal Encephalopathy בגזע ענק ובינוני

Rcd4 PRA
vWD- von WILLEBRAND Disease

  

11/ לגבי הכלבים מהגזע הזעיר הננסי והבינוני, מותר לזווג בתנאי שלפחות אחד משני ההורים המיועדים נקי מ-PRA. בבינוני לפחות שאחד מהם  נקי מ Osteochondrodysplasia

 

12.אין להרביע בין כלבים קרובי משפחה בכל הדרגות עד לדור F2 ׁ(כולל) .

 

13.במידה ובכל זאת מבקש בעל\ת כלב\ה להרביע עם כלב\ה קרוב משפחה עד דור 2 F , יהא עליו/ה לקבל מראש אישור להרבעה מועדת החריגים של המועדון, וזאת לאחר שיבוצעו הבדיקות הבאות, בנוסף לבדיקות המחויבות עפ"י התקנון לפני הרבעה.

א. בדיקת DNA למחלת VWD - שלילית  (בגזע הענק בלבד)

ב. ביופסית עור לגילוי SA - שלילית (בגזע הענק . עד גיל 5 שנים תקפה לשנה ,ומעל גיל 5 שנים תקפה לשנתיים)

בשום אופן, אבל, לא תאושר הרבעה בין הורים לצאצאים או אחים ואחיות מלאים

 

14. חובה לבצע את הבדיקות המפורטות בסעיף 10 לכל כלב\ה לפני הרבעה, גם ללא כוונת גידול בין קרובי משפחה. מומלץ לבצע בדיקת DNA לפאנל מחלות מלא.

 

15 כל בעל כלב/כלבה חייב לדווח למרכז הגזע על גילוי כל מחלה גנטית, הן עם המחלה מופיעה באופן קליני הן אם התגלתה בבדיקות גנטיות או אחרות. כל בעל המלטה חייב לידע את רוכשי הגורים איזה בדיקות עברו ההורים ומה התוצאות . רכז הגזע רשאי לפרסם את אותם הנתונים

 

16. אין להרביע כלבים החולים במחלה תורשתית . קרובי משפחה של כלבים חולים בדרגות הורים , אחים מלאים וצאצאים יחויבו לעבור בדיקות לגילוי המחלה  לפני הרבעתם. המועדון ממליץ לבצע בדיקות לכלבים אלה גם ללא קשר להרבעה..

 

17 .המועדון יפרסם מידי פעם את רשימת הכלבים שנבדקו ותוצאות הבדיקות.

 

18. כלבים מגזע פודל ענק חייבים לעבור צילום אגן לגילוי מחלת ההיפדיספלזיה .

יותרו לגידול רק כלבים אשר קיבלו ציון A או B (בוועדה של ההי.ל. למניעת HD ). אין לבצע צילום לפני גיל שנה.מומלץ לבצע צילום בגיל שנתיים.

 

19. כלבים מגזע בינוני , ננסי וזעיר מחויבים בבדיקה לגילוי פריקת פיקה הברך –

PATELLAR LUXATION      - לפני הרבעה.

הבדיקה תיערך ע"י וטרינר בעל רשיון אשר ימלא טופס בדיקה של המועדון ויישא את חותמתו וחתימתו .

יורבעו כלבים אשר אין להם פריקת הפיקה.    

חורשה הרבעת ניסיון בכלבים/ות עם פריקה עד לדרגה 2 בתנאי שיורבעו עם כלב/ה ללא פריקה , וכל הגורים יחויבו בבדיקה עד לגיל שנה.

 

20. ככלל יורבעו כלבים רק באותו גודל, אולם ניתן להרביע גם בין שני גדלים עוקבים,           בתנאי שהזכר קטן מהנקבה או גדול רק במעט ממנה. 

 

21. ככלל יורבעו כלבים רק מאותו צבע. ניתן גם להרביע שחור עם חום ושחור עם לבן.ניתן להרביע משמש עם אדום ואת שניהם עם שחור ועם לבן. שילובים אחרים חייבים אישור וועדת חריגים.

 

22. ועדת חריגים: ועד המועדון ימנה ועדת חריגים שתכלול  3 חברים : מקדם/ת הגזע ,מגדל/ת  פודלים בעל/ת ותק של לפחות 10 שנים  ובוגר המדרשה לכלבנות ,חבר נוסף בעל השכלה אקדמאית במדעי הטבע.

הועדה תדון בכל המקרים בהם נדרש אישור מיוחד על פי תקנון זה, למעט מיקרים בהם החריגה הינה מנוהל הגידול של ההי"ל.  אז בקשת החריגה תוגש לוועדת גידול של ההתאחדות.

23. בקורת שגר ומסירת גורים

    א. ביקורת שגר- חובה !

  ב .על בעל/ת כלבה שהמליטה לדווח למקדם הגזע תוך 10 יום מתאריך ההמלטה על

       ההמלטה ומספר הגורים.

 ג.   בקורת השגר תבוצע על ידי מקדם הגזע או נציג מטעמו , בגיל 6-8 שבועות כאשר לגורים יש שבב

עורך הבקורת יבדוק ויתעד ברישומיו את כל הגורים בשגר, מינם וצבעם.

במידה ובביקורת השגר מתגלים פגמים פוסלים על פי תקן הגזע, יציין זאת מקדם הגזע על גבי טופס ההרבעה\המלטה .  

גובה התשלום עבור ביקורת השגר ייקבע ע"י ועד המועדון ויימסר לחברים.    

ניתן ומומלץ להיעזר במקדם הגזע במילוי טופס הרבעה\המלטה.

 

24. אין למסור גורים לפני גיל 7 שבועות . כל גור יימסר עם דפי תקנון הגידול של המועדון.

 

25 המועדון ממליץ בכל פה על ייבוא כלבים עם ידיעה של מצבם  הגנטי ל PRA, מצב ברכיים ידוע של  ההורים בגזעים הקטנים  ומצב אגן ידוע של ההורים בגזע הענק.

 

26. כלבים אשר קיבלו במה״ג או תערוכה ציון פחות מטוב מאוד לא יאושרו לגידול.

 

תקנון זה אושר על ידי האסיפה הכללית של המועדון הישראלי לפודל  בתאריך  4.12.00 באפריל 2001  בוצעו שינויים בתקנון בהתאם להנחיית ועדת הגידול המדעית .  תקנון זה אושר על ידי ועדת הגידול המדעית של ההי"ל ביום 22.05.01

שינויים ותוספות לסעיפים 19,20, ו- 23  תת סעיף ז' אושרו באסיפה הכללית 25.02.2003 וע"י הועדה לגידול מדעית של ההי"ל  בינואר 2004 .

שינויים בסעיף 23 אושרו ע"י האספה הכללית  ב 5.5.05  וע"י ועדת הגידול המדעית  בתאריך  1.6.2005

שינויים בסעיפים 1, 10, 15, 16, 23, 25 אושרו ע"י האספה הכללית ב-4/2/2006

שינויים בסעיפים 9-10א-12-13-21 אושרו חלקם באספה של 2/2009 ושל 6/2/2010 – אושרו על ידי וועדת הגידול של ההי"ל ב-8/3/2010.

תוספת בסעיף 21 אושר באסיפה של 30/3/2015

שינויים בסעיפים 10,   19   אושרו באספה הכללית של המועדון ב 21.04.2021   

 שינויים בסעיפים 10, 14, 19 ותוספת של סעיף 26 אושרו באספה הכללית של המועדון ב 26.2.2023

[ כל הזכויות שמורות למועדון הישראלי לפודל ]
Created by: Miron Abramson | Designed by: Oscar Roth