Club logo  
shadow

פעילי המועדון

יו"ר,
טניה ליבקינד 0545461935
 tanialibkind@hotmail.com
מקדמת  הגזע :
ליהיא פקר leehy@netvision.net.il לגזעים הענקים והבינונים
זויה מורבציק zoyamuravchik@gmail.com  לגזעים הננסיים והזעירים.
גזברית:
לובוב אילש lyubailyash@gmail.com
 חברי ועד נוספים:
זויה מורבציק, לובוב אילש, פאינה יורלוב ושיר אילים
ועדת ביקורת: 
יונתן לבני עו"ד
רויטל גרבר עו"ד
דר' מירי אברמסון  וטרנרית
ועדת גידול חריגים: 
ליהיא פקר
איריס פז 
זויה מורבציק
הרישום למועדון דרך אתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות  אחרי שיש מספר סגיר לכלב
[ כל הזכויות שמורות למועדון הישראלי לפודל ]
Created by: Miron Abramson | Designed by: Oscar Roth